Ecorelief AB

Vårt åtagande

Utveckling av kretsloppsystem för återvinning av näring till mat. Utveckling av hållbart byggteknik avseende trä, glas, solceller, isolering och integrerad arkitektur. Minimalt fotavtryck – Naturhus.