Ekbergs Fönsterputs & Städ AB

Vårt åtagande

Ekbergs Fönsterputs & Städ hjälper företag och privatpersoner att få en trivsam och hållbar vardag. Genom Klimat 2030 så åtar vi oss att minska de fossila Co2 utsläppen av våra egna transporter med 80% till 2030 genom byte till elbilar, biobränsle och fler alternativa transportsätt som t ex cyklar.

Vi uppskattar idag hela vårt Co2 avtryck genom s.k ”spend base” analys, samtidigt som vi strävar efter att mäta mer och mer exakt på områden som har större betydelse (transporter, förbrukningsmaterial och arbetskläder).

Vi köper miljömärkta varor och tjänster där det erbjuds, samtidigt som vi strävar efter närproducerat och korta leveranser.

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

5. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

7. Vi ska arbeta för klimatvänliga arbets- och tjänsteresor med cykel genom att gå med i Cykelvänligast.

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

20. Vi ska ha ett aktivt arbete för cirkulära arbetskläder.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.