Ekocentrum

Vårt åtagande

Ekocentrum bidrar till omställningen till en klimatsmart region genom att informera om Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om i vår utställning. Vi bidrar även genom att informera våra besökare/utbildningskunder om samhällets utmaningar och berätta om lösningar som bidrar till hållbar utveckling och ett gott liv för alla. Vi arrangerar även seminarier och andra events som bidrar till att vi når klimatmålen.