Emerson

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

5. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.