Essunga kommun

Vårt åtagande

I Essunga kommun arbetar vi just nu med att installera två nya laddstationer. Vi kommer även att skaffa elbil på kommunen för att börja ersätta dieselbilar. Vi har också en ambition att använda mer solel, vilket vi just nu tittar mer på. Vi har bara en fastighet kvar som drivs på fossilbränsle. Vi har även utvecklat kollektivtrafiken genom anpassad turtäthet.

Kommunernas klimatlöften

Essunga kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026: 

 1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet.
 2. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet.
 3. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
 4. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
 5. Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
 6. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
 7. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.
 8. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
 9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder.
 10. Vi använder cirkulära möbler.
 11. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.