Falköping kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Falköping kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022:

1. Vi har en laddplan för kommunen
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
10. Vi använder cirkulära möbler
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
16. Vi installerar solenergi
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Falköpings kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18 och 19.