Falköping kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Falköping kommun har antagit 11 av Kommunernas klimatlöften
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
10. Vi använder cirkulära möbler
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
16. Vi producerar egen solel
18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

 

Falköpings kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 1, 6, 7, 14, 15, 17 och 19.