Film i Väst AB

Vårt åtagande

Västra Götaland är Nordens ledande filmregion. Film i Väst samproducerar 20-25 långfilmer och en dryg handfull tv-dramer per år. Som en central finansiär tar Film i Väst ett ansvar för filmbranschens hållbara utveckling och arbetar aktivt med att stimulera den västsvenska filmbranschen till att bli mer miljömedveten och arbeta hållbart. Vi tror att utbildning, verktyg och riktlinjer för ett hållbart filmskapande är rätt väg att gå.

Film i Väst erbjuder en specialanpassad kurs i hållbar filmproduktion, kursen erbjuds kostnadsfritt och genomförs ett antal gånger per år. För att stötta och stimulera filmproduktionerna till mer hållbara produktionsmetoder erbjuds de miljörådgivning. Vidare har checklistor utarbetats för att stödja de olika yrkesgrupperna i en mer miljömedveten produktionsplanering. Vi tar också fram en för branschen anpassad beräkningsmodell för koldioxidutsläpp och kommer att stimulera filmproduktionerna att använda den liksom att ta fram en miljöplan för den aktuella filmproduktionen.