Flakebergs Vind AB

Vårt åtagande

Att producera så mycket el som möjligt i vår vindkraftspark Gunnarstorp i Grästorp, där vi är delägare.