Focus Nordic AB

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

5. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.