Food For Progress

Vårt åtagande

Vårt främsta bidrag kommer våra växtbaserade produkter att vara som kan hjälpa regionens invånare att minska sin köttkonsumtion. I övrigt kommer vi att bidra till att fler lantbrukare kan ställa om sin produktion där växtodlingen står i centrum och djuren utför viktiga ekosystemtjänster för en större mångfald och resiliens. I tredje hand kommer vi att se över våra egna transporter och sträva efter en allt resurssnålare produktion.