Fria bröd

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.