Fristadbostäder AB (FRIBO)

Vårt åtagande

Elbilar och elcyklar för att ersätta fossildrivna transporter. Solceller för förnyelsebar el. Laddbara maskiner för vår fastighetsskötsel istället för fossildrivna. Bygga nya bostäder i hög grad av förnyelsebara material.