Frontit

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.

21. Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser.