GFSAK – Göteborgs förenade sociala arbetskooperativ

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.