Gina Tricot

Vårt åtagande

Klimatförändringar är den enskilt största utmaningen för oss alla, som företag påverkar hela vår värdekedja storleken på vårt klimatavtryck. Vi mäter idag våra utsläpp enligt GHG protocol; Scope 1, 2 och 3. Arbetet att mäta vår klimatpåverkan sker kontinuerligt och vi vidtar löpande åtgärder för att minska vårt avtryck. Stort fokus kommer att ligga i att övergå till förnyelsebar energi i leverantörskedjan samt öka andelen hållbara material. Vårt mål är att reducera våra utsläpp i linje med 1,5 graders målet och skall ha minskat våra utsläpp med 50% till 2030, med 2018 som basår.

Gina Tricot ser ödmjukt på den enorma uppgift som ligger framför oss de kommande åren att få in mer exakt data kring vår klimatpåverkan, från fiberproduktion till färdigt plagg och kundens påverkan, och kommer passionerat driva positiva effekter i hela värdekedjan tillsammans med våra leverantörer.

Vi arbetar löpande med att utveckla verksamheten till att bli mer cirkulär och 2028 skall alla produkter vara designade för att passa en cirkulär affärsmodell. Vi erbjuder i dagsläget produkter som är begagnade, upcyclade, producerade i återvunna- och left-over material samt produkter som går att hyra.