Göteborg Energi

Vårt åtagande

Att minska klimatpåverkan är vår absolut mest prioriterade miljöfråga. Vi vill ta ansvar för att minska klimatpåverkan från samhällets energianvändning och för att verkligen göra skillnad måste vi ha helhetsperspektiv.

Vår fjärrvärme består till ca 75 % av återvunnen värme från industri och avfall och ca 20 % av förnybar energi. Vi arbetar för att så snart som möjligt fasa ut den resterande fossila andelen. Här bevakar vi nedmonteringen av kolkraft i det nordeuropeiska elsystemet, som är förutsättningen för att sluta elda naturgas i Rya kraftvärmeverk utan att göra än mer skada på klimatet. Vi arbetar också för att förändra incitamenten i avfallssystemet så att klokare beslut tas redan i designstadiet, vilket kan minska avfallet som måste energiåtervinnas. Vi energieffektiviserar hos kunder och i anläggningar och distributionsnät för att spara energi som gör bättre nytta någon annanstans. Genom värmelagring i byggnader minskar vi effekttoppar och därmed behovet av våra fossileldade spetsanläggningar. Genom klimatdialog med våra kunder verkar vi gemensamt för att minska klimatpåverkan. Vi uppmuntrar våra medarbetare att gå, ta cykeln eller åka kollektivt till, från och i jobbet. Vi utvecklar laddinfrastrukturen för fordon i Göteborg. 100 % av vår el till våra privatkunder kommer från ursprungsmärkt förnybar produktion. Vi bygger Sveriges för närvarande största solcellspark. Det är några exempel på våra insatser som vi tror leder vägen till ett hållbart samhälle.