Göteborg Energi

Vårt åtagande

Att minska klimatpåverkan är vår absolut mest prioriterade miljöfråga. Vi vill ta ansvar för att minska klimatpåverkan från samhällets energianvändning och för att verkligen göra skillnad måste vi ha helhetsperspektiv.

Under 2020 bestod vår fjärrvärme till 79 % av återvunnen värme och ca 20 % av förnybar energi. Återstående 1 % utgjordes av fossil naturgas. Vi arbetar för att till 2025 fasa ut den resterande fossila andelen. Vi arbetar också för att förändra incitamenten i avfallssystemet så att klokare beslut tas redan i designstadiet, vilket kan minska avfallet som måste energiåtervinnas. Vi energieffektiviserar hos kunder och i anläggningar och distributionsnät för att spara energi som gör bättre nytta någon annanstans. Tillsammans med andra företag utvecklar vi möjligheten att leverera klimatpositiv fjärrvärme genom t ex koldioxidavskiljning och -lagring.  Vi uppmuntrar våra medarbetare att gå, ta cykeln eller åka kollektivt till, från och i jobbet. Vi utvecklar laddinfrastrukturen för fordon i Göteborg. 100 % av vår el till våra privatkunder kommer från ursprungsmärkt förnybar produktion. Vi har byggt några av Sveriges största solcellsparker. Det är några exempel på våra insatser som vi tror leder vägen till ett hållbart samhälle.