Göteborgs Symfoniker AB

Vårt åtagande

Konserthuset jobbar aktivt med klimatsmarta inköp, matsvinn, transporter och minskad kemikaliepåverkan. Detta bland annat genom att restaurangen är KRAV-märkt och även Svanenmärkt. Utöver detta är organisationen Miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas. Dessa märkningar är stöd för verksamhetens hållbarhetsarbete och är ramverk som underlättar en minskad miljöpåverkan. Genom att aktivt lyfta medvetenhet hos personal och besökare ämnar Konserthuset att bidra till minskade utsläpp i vårt samhälle.