Göteborgsfamiljen

Vårt åtagande

Samtliga Göteborgsfamiljens restauranger ökar kontinuerligt andelen ekologiska råvaror. Koncernen har en 180 m2 stor ekologisk takodling där grönsaker, örter och bär odlas. Råvaror som produceras på takodlingen används i koncernens restauranger.

All energi som förbrukas produceras av vindkraft. Noggrann källsortering är en självklarhet och vi sorterar ner på kapsylnivå.  Göteborgsfamiljen arbetar med att öka andelen fatöl och därmed minska flaskölsförsäljningen vilket minskar volymerna av returglas och leder till färre leveranser. Stilla och kolsyrat vatten produceras på respektive restaurang för att minimera transporter samt onödiga förpackningar. 2019 blev Göteborgsfamiljens fordonsflotta fossilfri och solpaneler kommer att sättas upp på fastigheten på Tredje Långgatan. Vi jobbar även med Generation Waste för att minimera matsvinnet.