GöteborgsOperan AB

Vårt åtagande

GöteborgsOperan är en ISO 14001-certifierad verksamhet med en Svanenmärkt restaurang.

Vi arbetar aktivt med fossilfri energianvändning i våra lokaler och har egen elproduktion från solceller på vårt tak. Vi övergår till fossiloberoende transporter inom landets gränser och till ett fossiloberoende i våra hyrda lokaler. En stor del av våra livsmedel är ekologiska och vi siktar mot klimatsmarta menyer och minimering av matsvinn.

Genom ett regionalt klimatväxlingsprogram, strategiskt arbete, styrning av inköp samt hållbarhetskrav vid upphandling, minskar vi vår klimatpåverkan, energianvändning och avfallsmängder – vilket bidrar till en fossilfri region 2030.