Göteborgsregionen

Vårt åtagande

Under de närmsta åren fokuserar Göteborgsregionen på att minska klimatpåverkan i storstadsregionens transportsystem, på att minimera uppkomsten av avfall och på att ta fram digitala verktyg som stöd för den fysiska planeringen. Vi arbetar aktivt tillsammans med akademin och näringslivet för att utveckla den praktiknära forskningen och implementera nya klimatsmarta lösningar.