Grahns Konfektyr AB

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

22. Vi ska genomföra energieffektiviseringar i egna fastigheter.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.