Grästorps kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Grästorps kommun har antagit 6 av Kommunernas klimatlöften
1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

 

Grästorps kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 3 och 17.