Grästorps kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Grästorps kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022:
1. Vi har en laddplan för kommunen
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

 

Grästorps kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 2 och 3.