Grästorps kommun

Kommunernas klimatlöften

Grästorps kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026:

6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.
22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål.
25. Vi använder cirkulära möbler.
28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.