Greenway Logistics AB / Tekologistik

Vårt åtagande

Vi jobbar med att försöka få textil och modebranschen att välja transporter med ett så stort miljöfokus som möjligt. Vi tillhandahåller även ett program där man mäter sina koldioxidutsläpp, CO2 Improve, för att ha bättre koll på sina utsläpp och förhoppningsvis välja det bästa transportalternativet för både företaget och miljön. Greenways medarbetare väljer färdmedel för transport och resor med hänsyn till miljöpåverkan i tjänsten. Företagets tjänstebilar skall vara klassade som miljöbilar.