Härryda kommun

Vårt åtagande

Härryda kommun arbetar strategiskt med de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 och ska aktivt bidra till arbetet med Klimat 2030.

Kommunen ska arbeta för en långsiktigt hållbar, miljöanpassad, trygg och säker energiförsörjning. Kommunen erbjuder invånare, företag och andra intressenter bra rådgivning kring energi och klimat genom en aktiv energi- och klimatrådgivning.

Kommunens måltidsverksamhet lagar klimatsmart mat och minskar och förebygger matsvinn i alla led.  Rese- och mötespolicyn styr mot klimatsmarta val.

 

Kommunernas klimatlöften

Härryda kommun har antagit 4 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
10. Vi använder cirkulära möbler

Härryda kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 7, 8, 11, 15, 16, 17 och 20.