Härryda kommun

Vårt åtagande

Härryda kommun arbetar strategiskt med de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 och ska aktivt bidra till arbetet med Klimat 2030.

Kommunen ska arbeta för en långsiktigt hållbar, miljöanpassad, trygg och säker energiförsörjning. Kommunen erbjuder invånare, företag och andra intressenter bra rådgivning kring energi och klimat genom en aktiv energi- och klimatrådgivning.

Kommunens måltidsverksamhet lagar klimatsmart mat och minskar och förebygger matsvinn i alla led.  Rese- och mötespolicyn styr mot klimatsmarta val.

 

Kommunernas klimatlöften

 

Härryda kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

1. Vi har en laddplan för kommunen
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
10. Vi använder cirkulära möbler
14. Vi genomför energieffektiviseringar
16. Vi installerar solenergi

Härryda kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 5, 11 och 20.