Hedlunds pappersindustri

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.