Hejco

Vårt åtagande

Hejco arbetar för att Hejcos plagg ska i största möjligaste mån produceras på samma kontinent som tyget kommer ifrån för att minimera antal transporter. Vårt mål är alltid 0% flygfrakt och att välja det mest miljövänliga transportmedlet från produktion / färdig vara till warehouse.

På kontoret i Hejco har vi elcyklar som vi erbjude personalen att använda, vi har installerat dimmers, släcker i rum vi inte är i och har återvinning. Hejco har utökat sin digitalförsäljning genom bl.a teams för att minska på fysiska resor. Vi har fokuserat på att minska antal inköp och öka volymerna per order för att minska på antal transporter och onödiga utsläpp.