Hjo kommun

Vårt åtagande

Hjo kommuns ambition är att arbeta med satsningar inom samtliga fokusområden. Främst genom strategisk klimatplanering och faktiska åtgärder vill vi skapa ett attraktivt samhälle. Kommunen har som målsättning att vara fossiloberoende till år 2030 och att det ska vara enkelt att leva miljövänligt. Det betyder bland annat att:

  • Inom måltidsverksamheten alltid erbjuda vegetariska alternativ, använda säsongsanpassad frukt och grönt, minska matsvinn och välja närproducerade, ekologiska och etiskt producerade livsmedel.
  • I första hand välja fossilfria fordon.
  • Medverka till att göra fossilfria drivmedel tillgängliga för hjoborna och besökare.

 

Kommunernas klimatlöften

Hjo kommun har antagit 8 av Kommunernas klimatlöften

3. Våra nya personbilar är miljöbilar
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
10. Vi använder cirkulära möbler
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation

 

Hjo kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 1, 4, 16, 17 och 20.