Hjo kommun

Vårt åtagande

Hjo kommuns ambition är att arbeta med satsningar inom samtliga fokusområden. Främst genom strategisk klimatplanering och faktiska åtgärder vill vi skapa ett attraktivt samhälle. Kommunen har som målsättning att vara fossiloberoende till år 2030 och att det ska vara enkelt att leva miljövänligt. Det betyder bland annat att:

  • Inom måltidsverksamheten alltid erbjuda vegetariska alternativ, använda säsongsanpassad frukt och grönt, minska matsvinn och välja närproducerade, ekologiska och etiskt producerade livsmedel.
  • I första hand välja fossilfria fordon.
  • Medverka till att göra fossilfria drivmedel tillgängliga för hjoborna och besökare.