Högskolan Borås

Här kommer aktörens åtagande att läggas in.