Högskolan Väst

Vårt åtagande

Högskolan Väst har skrivit under Klimatramverk för universitet och högskolor samt Race to Zero for Universities and Colleges och kommer därmed verka för att halvera organisationens klimatutsläpp till 2030 för att därefter verka för att uppnå klimatneutralitet senast 2045.

Detta gör vi genom att:

– minska utsläppen från organisationens egna aktiviteter, med fokus på tjänsteresor, energianvändning, ny- och ombyggnation, konsumtion och cirkulär materialanvändning samt mat.

– utbilda i och forska kring frågor som bidrar till klimatomställning

– i samverkan skapa och kommunicera kunskap som bidrar till klimatomställning,

Läs mer om våra klimatmål här.