Holdit AB

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

2. Vi ska söka gröna finansieringar för nya satsningar.

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

5. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning.

15. Vi ska minska vår klimatpåverkan från livsmedel på möten och event.

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

22. Vi ska genomföra energieffektiviseringar i egna fastigheter.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.