Holgers stugmaterial AB

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

5. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.