House of Hemp

Vårt åtagande

House of Hemp specialiserar oss på att bygga, renovera och utbilda inom hampakalk. Vi har som mål är att driva på en snabbare omställning till en cirkulärt hållbar byggindustri, och vi är Sveriges representant för franska Tradical som framgångsrikt har byggt och renoverat med hampakalk i över 20 år. Hampakalk är ett koldoixid negativt isoleringsmaterial med en beräknad livslängd på 100-tals år.