HTE produktion

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.

20. Vi ska ha ett aktivt arbete för cirkulära arbetskläder.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.