IBAB Industribyggnader i Borås

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

7. Vi ska arbeta för klimatvänliga arbets- och tjänsteresor med cykel genom att gå med i Cykelvänligast.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

10. Vi ska ge tillgång till bil- eller cykelpool, eller båda, för våra anställda.

11. Vi ska ta ut en marknadsmässig avgift för all bilparkering.

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

21. Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser.

22. Vi ska genomföra energieffektiviseringar i egna fastigheter.

23. Vi ska minska miljöpåverkan i hyra lokaler genom gröna hyresavtal mellan företag och fastighetsägare.

24. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges solutmaning.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.

26. Vi ska återbruka byggmaterial och installationer i våra fastigheter.

27. Vi ska göra en klimatbudget och minskar vår klimatpåverkan vid nybyggnation.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.