STS Education Group AB

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

4. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges klimatväxlingsutmaning.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

9. Vi ska ge tillgång till periodbiljett för längre tid på kollektivtrafiken till anställda.

15. Vi ska minska vår klimatpåverkan från livsmedel på möten och event.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

21. Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser.

23. Vi ska minska miljöpåverkan i hyrda lokaler genom gröna hyresavtal mellan företag och fastighetsägare.