IDC West Sweden AB

Vårt åtagande

 • Överväga att hålla telefonmöten i stället för att resa till möte hos kunden.
 • I största möjliga utsträckning samåka till gemensamma evenemang.
 • När det är tillämpligt använda kollektivtrafik i stället för bil.
 • För längre resor om möjligt välja tåg framför bil eller flyg.
 • Vid val av taxi eller hyrbil välja en miljöbil.
 • Minimera förbrukning av kontorspapper genom att skriva ut mindre och tillämpa dubbelsidig utskrift/kopiering.
 • Sträva efter att fakturor och andra utskick sker elektroniskt.
 • Källsortera vårt avfall.
 • Stänga av elektronik, lampor mm som inte används.
 • Vid nyanskaffning av belysning och elektronik väljs lågenergivarianter.
 • I möjligaste mån välja matvaror och produkter som är ekologiska, närproducerade eller miljömärkta.
 • Ha med hållbarhet som parametrar vid offertförfrågan och offertutvärdering av varor eller tjänster.
 • Handla om möjligt möbler/inredning som är producerad i regionen.
 • Undvika nyinköp genom att återanvända/återbruka bland annat kontorsmaterial (pärmar, plastfickor etc).