Inkubatorn i Borås

Vårt åtagande

Vår användning av fossila bränslen ska minska och vi arbetar både för att förändra och förbättra vårt beteende internt hos oss men även för de bolag som är i vår kundportfölj. Bolag i Inkubatorns process skall erbjudas stöd för att minska sin klimatpåverkan.

Åtgärder som vi kommer införa samt rekommendera våra kunder:

  • Välja tåg/buss framför flyg
  • Samåkning både inom organisationen och inom community
  • Promenader till möten inom city
  • Samplanering av besök och resor
  • Välj video/telefonmöte om möjligt istället för resa
  • Hälsovecka och hälsosammare frukostar och fika
  • Förespråka en köttfridag i veckan