Innovatum AB

Vårt åtagande

Att stå näringslivet nära och hjälpa till med omställning till hållbara lösningar, samt att sprida kunskap om hållbarhetsfrågor till allmänheten.