Inuheat Group

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

2. Vi ska söka gröna finansieringar för nya satsningar.

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.