Jagvillhabostad.nu – Göteborg

Vårt åtagande

Lokalföreningen i Göteborg stödjer regionens arbete mot en fossilfri omställning. Vårt arbete innefattar punkter från Agenda 2030 och arbetar mot hållbarhetsmålen. Bl.a. rätten till tak över huvudet. Vi utgår ifrån behoven unga vuxna har och arbetar utifrån principer som bygger på politiskt oberoende och demokratiska värderingar. Vår styrka är att ta vara på de ungas åsikter och främja våra syften på ett såväl opinionsbaserat arbete och genom arbete med konkreta projekt. I Stockholm har vi t.ex. redan uppfört fler bostäder åt unga vuxna än någon annan organisation trots vår begränsade ekonomi och antal medlemmar.