Johanneberg Science Park

Vårt åtagande

Johanneberg Science Park är en innovationsarena som skapar, testar och driver samhällsbyggnadsprojekt tillsammans med akademin, företag och den offentliga sektorn. I vårt samordningsuppdrag inom Klimat 2030 visar vi att aktörer i en region tillsammans kan gå i bräschen för att hitta och sprida goda exempel på långsiktiga klimatåtgärder. Vi åtar oss att synliggöra goda exempel, öka kunskap och hitta nya samverkansprojekt inom framförallt byggnadssektorn samt nya biobaserade material och drivmedel. Johanneberg Science Park är normbärande genom att via våra nätverk och aktiviteter förevisa hållbara lösningar.