JWR Engineering AB

Vårt åtagande

JWR Engineering är ett teknikkonsultbolag med djup förankring i den västsvenska industrin. Vi erbjuder kvalificerade ingenjörstjänster inom branscher som fordons-, energi- och processindustrin.

Hos JWR finner du kvalificerade ingenjörstjänster inom bland annat elkontroll, automation, instrument och process. Vi har därmed en bred, praktisk branschkunskap och förståelse för olika delar av vad som krävs kring klimatomställningen. Det kan gälla såväl resurstillgång som tekniska frågor. Vi bidrar gärna till samtal, idéskapande och konstruktiva lösningar.