Karlsborgs kommun

Kommunernas klimatlöften

Karlsborgs kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
10. Vi använder cirkulära möbler
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål