Kreativ ResursHushållning i Skaraborg ek.för.

Vårt åtagande

Vårt fokus ligger på att bygga ekologiskt hållbara bostäder, vilket görs inom företagsnamnet Hållbart Byggande i Skaraborg. Vår förening sprider information och kunskap om ekologiskt hållbart byggande. Vi kommer samverka med biosfärområdet ”Vänerskärgården med Kinnekulle” för att utreda hur kommunerna inom biosfärområdet hanterar och arbetar med dessa frågor i dagsläget och vad vi kan göra för att stimulera byggandet av ekologiskt hållbara bostäder, främst inom privat småhusbyggande.

Ekologiskt hållbart byggande betyder för oss att bygga med ekologiskt förnyelsebara och energismarta materialval såsom trästomme med cellulosa- eller hampaisolering, cellglas istället för cellplast i grunden, gröna sedumtak som binder koldioxid och minskar belastning på dagvattensystem, solenergipaneler på taken som producerar grön el, lokala samarbeten i så stor utsträckning som möjligt för att minska transporter mm.

Vi bygger våra hus och bostäder efter dessa principer. För oss är det viktigt att värna om jorden vi lever på, vi kan inte fortsätta att slösa på våra naturresurser som vi gör idag. Det är dags att ta ställning. Det är dags att tänka om. Det är dags att göra rätt. Vi har bara en planet att bo och leva på.