Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Vårt åtagande

Länsstyrelsen har tillsammans med Västra Götalandsregionen strategiskt huvudansvar för att leda och koordinera arbetet med Klimat 2030 i syfte att nå målet om en fossiloberoende region 2030. Internt ska Länsstyrelsen i Västra Götalands län år 2020 ha minskat utsläpp av koldioxid från tjänsteresor med 33 procent jämfört med 2015, mätt i kg CO2 per anställd. Länsstyrelsen åtar sig att växla upp och utveckla klimatarbetet både genom vår klimatstrategiska roll i länet och genom att minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet.