Lastbilscentralen i Tvåstad

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

2. Vi ska söka gröna finansieringar för nya satsningar.

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

7. Vi ska arbeta för klimatvänliga arbets- och tjänsteresor med cykel genom att gå med i Cykelvänligast.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

22. Vi ska genomföra energieffektiviseringar i egna fastigheter.

24. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges solutmaning.

27. Vi ska göra en klimatbudget och minskar vår klimatpåverkan vid nybyggnation.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.

Sedan tidigare och via andra åtaganden är en del av löftena i utmaningen redan implementerade. Genomförda och pågående löften är nr. 1, 5, 6, 12 och 25.

Lastbilscentralen i Tvåstad AB har antagit utmaningen att genomföra åtta klimatlöften. Det innebär att vi bidrar till omställningen genom att vi antar Fossilfritt Sveriges utmaning och planerar för att installera solceller och producera egen solenergi. Samtidigt utvärderar vi möjligheten att uppfylla kriterierna hos ALMI för att söka grön finansiering för investeringen.

Vi skapar en klimatstyrande resepolicy för arbetsresor och tjänsteresor. Centralen erbjuder också alla anställda möjligheter till förmånscykel och är med i utmaningen – Cykelvänligast. Genom ännu en policy främjar företaget distansarbete både i syfte att minska resor och stärka möjligheten till hållbara medarbetare. Vid eventuella nybyggnationer görs klimatbudget för att ta hänsyn till byggnationens miljöpåverkan. Centralen planerar att genomföra flera energieffektiviseringar i den egna fastigheten och i all vår elanvändning. Förbrukningen mäts och följs upp på ett systematiskt sätt med tydliga nyckeltal.