Le mat

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

4. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges klimatväxlingsutmaning.

9. Vi ska ge tillgång till periodbiljett för längre tid på kollektivtrafiken till anställda.

13. Vi ska minska klimatpåverkan från egna eller inköpta måltidslösningar i vår verksamhet och nå mål.

14. Vi ska minska matsvinnet från egna eller inköpta måltidslösningar i vår verksamhet och nå mål.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

21. Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.