Lerums kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Lerums kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 
1. Vi har en laddplan för kommunen
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi genomför energieffektiviseringar
15. Vi bygger i trä
16. Vi installerar solenergi
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Lerums kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöfte: 4.