Lerums kommun

Kommunernas klimatlöften

Lerums kommun har antagit 5 av Kommunernas klimatlöften
1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
10. Vi använder cirkulära möbler
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål

Lerums kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 3, 4, 7, 11, 14, 15, 16, 17 och 20.