Lidköpings kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Lidköpings kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 
1. Vi har en laddplan för kommunen
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi genomför energieffektiviseringar
15. Vi bygger i trä
16. Vi installerar solenergi
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Lidköpings kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 3, 6, 9 och 19.