Lidköpings kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Lidköpings kommun har antagit 11 av Kommunernas klimatlöften
1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
16. Vi producerar egen solel

Lidköpings kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 5, 6, 17, 19 och 20.