Lindholmen Science Park AB

Vårt åtagande

Lindholmen Science Park AB arbetar utan egen vinning mot visionen att stärka Sveriges konkurrenskraft med fokus på morgondagens mobilitet för människor och gods, genom två parallella uppdrag. Dels utvecklar vi ekosystemet inom Lindholmen Science Parks geografiska område och dels driver vi program och aktiviteter för innovation och forskning.

Vi erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Under snart 20 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och ny kunskap. Här finns plats och rum för nya nätverk, ny kompetens och nya möjligheter till utveckling och tillväxt. Vi vet att starka idéer kommer ur samverkan.

Exempel på samverkansprogram med en tydlig målsättning om ett resurseffektivare samhälle är Trafikverkets beslut att ge uppdraget till Lindholmen Science Park att genomföra programbeskrivningen Trippel F – Fossile Free Freight. Det innebär en 12 årig nationell godssatsning med fokus på omställning på fossil oberoende godstrafik.